หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170 ประเทศไทย
โทร. 0-2441-9741  โทรสาร 0-2441-9580
สอบถามบริการห้องสมุด 0-2800-2680-9 ต่อ 4265
liwww@mahidol.ac.th