หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

สถิติการเข้าชม : 19