Menu

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม LimeSurvey” รุ่นที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม LimeSurvey” รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการกล่าวเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม LimeSurvey” รุ่นที่ 2 จัดโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี คุณณัฐพล สว่างจิตต์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หัวหน้างานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยโปรแกรม LimeSurvey เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน หรือการเขียนงานวิจัยในอนาคต

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย, อาทิตยา ทรัพย์สิน

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann