Menu

การอบรมการใช้โปรแกรม SPSS สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การอบรมการใช้โปรแกรม SPSS สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 2) ในหลักสูตร “การใช้โปรแกรม SPSS สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ” โดยวิทยากร คุณโสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) และ หม่อมหลวงรติกร วรวุฒิ นักเอกสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ มีทักษะการใช้โปรแกรม SPSS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลลัพธ์ และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ อันจะเป็นประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเขียนบทความหรืองานวิจัยได้ โดยภายในงาน ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการอบรมดังกล่าว ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann