หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลเบื้องต้น ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น. คุณศิรชีพ ขอนดอก บรรณารักษ์ และ คุณจิรวรรณ นารีเลิศ นักเอกสารสนเทศจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นวิทยากรแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเข้าใช้แหล่งสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ และนักเรียนพยาบาล จำนวน 50 คน ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

สถิติการเข้าชม : 56