อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการฯ

วันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย” …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันธ์ให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ