Menu

อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลด้วย Adobe Indesign

อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลด้วย Adobe Indesign

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลด้วย Adobe Indesign” ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษหอสมุดและคลังความรู้ฯ และ คุณสุรศักดิ์ นามนัย ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (ผู้ชำนาญงาน) เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งในแบบรูปเล่มและ e-books ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign ก่อนที่จะพาไปเยี่ยมชมขั้นตอนการออกแบบหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) ภายหลังการอบรมได้รับเกียรติจาก คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann