Menu

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับรางวัล MU Energy Award 2017

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับรางวัล MU Energy Award 2017

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 10.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้ารับรางวัลเนื่องในโอกาสที่หอสมุดและคลังความรู้ฯ ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินด้านเอกสารในโครงการ MU Energy Award 2017 จาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 10,000 บาท และได้รับรางวัลที่ 3 ในประเภทโปสเตอร์ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

โครงการ MU Energy Award 2017 จัดโดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Resources Efficiency) โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann