กิจกรรมเสวนา “Happy Body ชีวิตดี๊ดี เริ่มต้นที่การออกกำลังกาย ep.2”

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมเสวนา Happy Body ชีวิตดี๊ดี เริ่มต้นที่การออกกำลังกาย ep.2” สืบเนื่องมาจากการที่หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้มีการจัดตั้งชมรมออกกำลังกายหอสมุดฯ ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรหันมาใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบาย Happy University ของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างไรให้ใจเป็นสุข และการสร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย ก่อนที่จะเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ จากหน่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โถงกลางชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

สถิติการเข้าชม : 85