Menu

กิจกรรมเสวนา “Happy Body ชีวิตดี๊ดี เริ่มต้นที่การออกกำลังกาย ep.2”

กิจกรรมเสวนา “Happy Body ชีวิตดี๊ดี เริ่มต้นที่การออกกำลังกาย ep.2”

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมเสวนา Happy Body ชีวิตดี๊ดี เริ่มต้นที่การออกกำลังกาย ep.2” สืบเนื่องมาจากการที่หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้มีการจัดตั้งชมรมออกกำลังกายหอสมุดฯ ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรหันมาใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบาย Happy University ของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างไรให้ใจเป็นสุข และการสร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย ก่อนที่จะเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ จากหน่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โถงกลางชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann