Menu

หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับการตรวจประเมินผลงานในโครงการ MU Energy Awards 2017

หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับการตรวจประเมินผลงานในโครงการ MU Energy Awards 2017

เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับการตรวจประเมินผลงานและเยี่ยมชมสถานที่จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล นำโดย รศ.ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะ พร้อมทั้งร่วมพูดคุย สอบถาม กับทางคณะทำงานการจัดการพลังงาน หอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยมีนางสาวพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และประธานคณะทำงานการจัดการพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในอนาคต

อันเนื่องมาจากการที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้นในโครงการ MU Energy Awards 2017 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกภาคส่วน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นโครงการดาดฟ้าสีเขียว, โครงการเปลี่ยนหลอด Compact Fluorescent เป็น LED Light Bulb และโครงการ MU Lights Out

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann