แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าใช้งาน โปรแกรม Turnitin

              Turnitin คือ โปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยขอรับ Account ID และ Enrollment Password เพื่อใช้งานด้วยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

Quickstart guide

- Faculty and Staff [ Click ]      - Student [ Click ]

สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนใจอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin [ คลิก ] เพื่อลงทะเบียนเข้าอบรม

ติดต่อสอบถาม

คุณรติกร วรวุฒิ / คุณปัทมา ปานมีทรัพย์ หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4300 / 4301 ในวันและเวลาราชการ หรือ e-mail : liclturnitin@gmail.comสถิติการเข้าชม : 301