หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม …อ่านต่อ

อบรมการซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดโครงการ อบรมการซ้อมแผนอพยพหนีไฟและการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2561 โดยมี คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรม …อ่านต่อ

การสัมมนา“เส้นทางวารสารวิชาการสู่ฐานข้อมูลระดับสากล” (MU Journals to International Databases: the ‘How-to’ Seminar)

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้รับเชิญให้เป็นผู้ดำเนินรายการในงานสัมมนาหัวข้อ “เส้นทางวารสารวิชาการสู่ฐานข้อมูลระดับสากล” (MU Journals to International Databases: the ‘How-to’ Seminar) จัดโดยกองบริหารงานวิจัย และกองวิเทศสัมพันธ์ …อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการมหัศจรรย์ภาพสวยด้วย Lightroom & Photoshop

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “มหัศจรรย์ภาพสวยด้วย Lightroom & Photoshop” ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล …อ่านต่อ

กิจกรรม Happy Relax : ฝึกทักษะทฤษฎีดนตรีสากลและวิธีการใช้เสียงเบื้องต้น

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 คณะทำงานเสริมสร้างความสุขคนทำงานและสุขภาวะองค์กรอย่างยั่งยืนหอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม Happy Relax : ฝึกทักษะทฤษฎีดนตรีสากลและวิธีการใช้เสียงเบื้องต้น ณ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยฉบับเต็ม Thai Digital Collection (TDC)” รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยฉบับเต็ม Thai Digital Collection (TDC)” รุ่นที่ 2 เพื่อให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานภายในห้องสมุด อาจารย์ …อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ Motion Infographic เพื่อการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Adobe After Effect ระดับ Advance

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การสร้างสรรค์ Motion Infographic เพื่อการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม Adobe After Effect ระดับ Advance” ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 …อ่านต่อ

การบรรยายพิเศษ “การพิจารณารับต้นฉบับ เพื่อตีพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล”

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพิจารณารับต้นฉบับ เพื่อตีพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล” เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะตีพิมพ์หนังสือ …อ่านต่อ

กิจกรรม Happy Society ส่งความสุขผ่านสมุดคัดเขียนเรียน ก-ฮ สำหรับเด็กเล็ก

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสา “Happy Society : ส่งความสุขผ่านสมุดคัดเขียนเรียน ก-ฮ สำหรับเด็กเล็ก” ภายใต้โครงการ จิตอาสาเพื่อพลังแผ่นดิน ร่วมสร้างรอยยิ้ม จากงาน D.I.Y. BY MAHIDOL Library …อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตัดต่อลำดับภาพสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพด้วย Adobe Premiere & After Effect

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “เทคนิคการตัดต่อลำดับภาพสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพด้วย Adobe Premiere & After Effect” ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยฉบับเต็ม Thai Digital Collection (TDC)” รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยฉบับเต็ม Thai Digital Collection (TDC)” รุ่นที่ 1 เพื่อให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานภายในห้องสมุด อาจารย์ …อ่านต่อ

การอบรมเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุน (Routine to Research : R2R)

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 หน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัด โครงการอบรมเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทสนับสนุน (Routine to Research : R2R) เพื่อให้บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ เกิดความรู้ ความเข้าใจ …อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างสรรค์ Motion Infographic เพื่อการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม After Effect และ Illustrator

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การสร้างสรรค์ Motion Infographic เพื่อการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม After Effect และ Illustrator” ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานฐานข้อมูล Springer Nature

งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูล Springer Nature” ภายใต้โครงการจัดอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users ประจำปีงบประมาณ 2561/7 โดยวิทยากร คุณสิทธิโรจน์ ด่านอธิคม จากบริษัท Springer Nature …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากรในหัวข้อ EdPEx – MULKC moving forwards 2019

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00-15.00 น. หน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากรในหัวข้อ “EdPEx – MULKC moving forwards 2019” ณ บริเวณโถงกลางชั้น 3 หน้าห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ …อ่านต่อ

อบรมข้อควรปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 1) ในหลักสูตร “ข้อควรปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” …อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์”

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท Canon Marketing Thailand จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกรัก ฮัก MU”

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ และ อ.ดร.นสพ.เกรียงไกร ประการแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการต่างประเทศหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วม กิจกรรม “ปลูกรัก ฮัก MU” ปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์บริเวณริมทางเดินอาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ …อ่านต่อ

อบรม G Suite for Education (Google Apps for Education) ให้กับบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 1) ในหลักสูตร G Suite for Education …อ่านต่อ

กิจกรรม Happy Society ส่งความสุขผ่านผ้า ตุ๊กตาบีบมือออกกำลังกาย

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสา “Happy Society : ส่งความสุขผ่านผ้า ตุ๊กตามือบีบออกกำลังกาย” ภายใต้โครงการ จิตอาสาเพื่อพลังแผ่นดิน ร่วมสร้างรอยยิ้ม จากงาน D.I.Y. BY MAHIDOL Library …อ่านต่อ

อบรมความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ให้กับบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 1) ในหลักสูตร ความรู้ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าสามัคคี และบริวารผ้าป่า เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ (กระเบื้องปูพื้นศาลาการเปรียญ) ณ วัดเนกขัมมาราม จังหวัดปทุมธานี …อ่านต่อ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรและการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561 หน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรและการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (MULKC’s SWOT Analysis & Strategic Planning)” …อ่านต่อ

อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) อุปกรณ์ ฮาร์ตแวร์ และซอฟแวร์ ให้กับบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ICT/Digital Skills) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 1) ในหลักสูตร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล …อ่านต่อ

อบรมการให้ความรู้เรื่องกองทุนประกันสังคม สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และโรคจากการทำงาน

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. หน่วยแผนประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดโครงการอบรมการให้ความรู้เรื่องกองทุนประกันสังคม สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และโรคจากการทำงาน ณ บริเวณโถงกลางชั้น 3 หน้าห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ …อ่านต่อ

คณะกรรมการห้องสมุดทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอสมุดและคลังความรู้ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการห้องสมุดทหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องสมุดทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม นำโดย ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษหอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมใจกันทำความสะอาด …อ่านต่อ

การบรรยาย “TOEIC ต้องรู้” ภายใต้โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรเพื่อการทำงาน

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 อ.ดร.นสพ.เกรียงไกร ประการแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการต่างประเทศ หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการเปิดการบรรยายหัวข้อ “TOEIC ต้องรู้” ภายใต้โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรเพื่อการทำงาน …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2561 หอสมุดและคลังความรู้ฯ นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.) ครั้งที่ 9 และการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 …อ่านต่อ

1 2 3 5