Menu

Sarun Thamtuksin

อบรมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 แก่บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิด การอบรมเพื่อส่งต่อทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 แก่บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

กิจกรรม Happy Heart : ให้สมุดด้วยใจศิลปะ

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “Happy Heart : ให้สมุดด้วยใจศิลปะ” ภายใต้โครงการ Happy University ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวคิดในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกระตุ้นการมีจิตอาสา …อ่านต่อ

พิธีเปิดมุมหนังสืออ่านสบาย นวนิยาย อ.เบญจา ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ และ คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการหอสมุดและคลังความรู้ เข้าร่วมได้พิธีเปิด “มุมหนังสืออ่านสบาย นวนิยาย – อ.เบญจา” จัดโดยห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดงาน “จุลศักราช ๑๓๘๐ แล้วหนอ…ออเจ้า” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2561 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสืบทอดประเพณีวันสงกรานต์ จัดงาน “จุลศักราช ๑๓๘๐ แล้วหนอ…ออเจ้า” เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 โดยในช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป …อ่านต่อ

การบรรยาย “แนวปฏิบัติการจัดซื้อหนังสือ วารสาร และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถูกต้องตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการกล่าวเปิดการบรรยายเรื่อง “แนวปฏิบัติการจัดซื้อหนังสือ วารสาร และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถูกต้องตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” …อ่านต่อ

พิธีเปิดมุมแผ่นเสียง ณ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จึงถือโอกาสในวันมหามงคลดังกล่าวจัด พิธีเปิดมุมแผ่นเสียง ณ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

กิจกรรม Happy Relax ดนตรีในสวน ตอน “ดนตรีไทย…ออเจ้าใดว่าเชย”

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม Happy Relax ดนตรีในสวน ตอน “ดนตรีไทย…ออเจ้าใดว่าเชย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Happy University ของมหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

บุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านคลังความรู้ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. คุณศศิธร วงศ์โพธิสาร หัวหน้าฝ่ายคลังความรู้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คุณสุพิน อุดมผล และ คุณวราภรณ์ พนมศิริ บรรณารักษ์จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยของแก่น เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการคลังความรู้ของสถาบันศึกษา …อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อก้าวสู่การเป็น Digital Convergence University

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ และ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานใน พิธีลงนามความร่วมมือ พัฒนาระบบ Smart University ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและธนาคารไทยพาณิชย์ …อ่านต่อ

การอบรมแนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์ บทความหรือผลงานทางการวิจัย

วันที่ 28 มีนาคม 2561 คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิด การอบรมแนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์ บทความหรือผลงานทางการวิจัย …อ่านต่อ

กิจกรรมเสวนา “Happy Body ชีวิตดี๊ดี เริ่มต้นที่การออกกำลังกาย”

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมเสวนา “Happy Body ชีวิตดี๊ดี เริ่มต้นที่การออกกำลังกาย” โดยมี คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ กล่าวรายงานถึงที่มาของกิจกรรมดังกล่าว …อ่านต่อ

คณะผู้แทนจากกรมควบคุมโรค สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอสมุดและคลังความรู้ฯ

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ และ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมควบคุมโรค สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา …อ่านต่อ

กิจกรรม Happy Relax : “ดนตรีสบาย สไตล์หอสมุด”

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Happy Relax : “ดนตรีสบาย สไตล์หอสมุด” ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดโดยชมรมดนตรีหอสมุด ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 – 13.00 น. …อ่านต่อ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย “มหิดลเกมส์ 2018”

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมใจกันเดินขบวนพาเหรดเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “มหิดลเกมส์ 2018” …อ่านต่อ

ครบรอบ 49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสครบรอบ “49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ CINAHL ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น. งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ CINAHL” ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 301 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นเบื้องต้น สำหรับผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสืบค้นเบื้องต้น สำหรับผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด” จัดโดยงานพัฒนาทรัพยากรวารสาร ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด หอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นเจ้าภาพในงานทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 – 8.45 น. วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ หอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ออกร้านจำหน่ายสินค้าในงานมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12

วันอังคารที่ 20 – วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยทางคณะทำงานจัดกิจกรรมสวัสดิการ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้เข้าร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ …อ่านต่อ

คณะผู้แทนจาก Ministry of Higher Education (MOHE) ประเทศอัฟกานิสถาน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Ministry of Higher Education (MOHE) ประเทศอัฟกานิสถาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการให้บริการของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “Joong กัน Run วันแห่งความรัก”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ นำโดย ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง “Joong กัน Run วันแห่งความรัก” ในระยะทาง 2.4 กีโลเมตร ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

วันอังคารที่ 6 ก.พ. 2561 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำชมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของห้องสมุดแก่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA …อ่านต่อ

คณะผู้บริหารและบุคลากรจากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับ ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหอสมุดแห่งมธ. …อ่านต่อ

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการการจัดการพลังงานหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…อ่านต่อ

โครงการเพื่อการเรียนรู้พระราชดำริของพ่อ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดทำโครงการเพื่อการเรียนรู้พระราชดำริของพ่อ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” โดยพาบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ จำนวน 40 ท่านเข้าเยี่ยมชมเส้นทางเสด็จฯ บริเวณโดยรอบโรงพยาบาล …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมกิจกรรม “Walk & Run to Happy MU”

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 หอสมุดและคลังความรู้ฯ นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม “Walk & Run to Happy MU” รอบมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีจุดเริ่มต้นที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

การบรรยายเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน” ซึ่งจัดโดย หน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล หอสมุดและคลังความรู้ฯ …อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม Turning (Training for Trainers ครั้งที่ 5)

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “Training for Trainers” ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “การใช้งานโปรแกรม Turnitin” ให้กับคณะทำงานฝึกอบรมและให้ความรู้ทางวิชาการด้านสารสนเทศและบุคลากรที่สนใจ …อ่านต่อ

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหอสมุดและคลังความรู้ฯ กับสมาคมอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ นายกสมาคมอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต …อ่านต่อ

กิจกรรมสัมมนาบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานเปิดงาน “สัมมนาบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561” ณ ดิ อิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ …อ่านต่อ

1 5 6 7 8 9 10
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann