หน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล


 

ระเบียบการบริจาค

 • รับบริจาค หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีสภาพดี ใหม่ พร้อมใช้งาน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประเภท : สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน - อุดมศึกษา ได้แก่ นิทาน หนังสือภาพ วรรณกรรมเยาวชน นวนิยาย เรื่องสั้น แบบเรียน ตำราเรียน หนังสือเสริมทักษะต่างๆ
 • ไม่รับบริจาค หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีสภาพชำรุด กระดาษเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ขาด หรือขึ้นรา จนไม่สามารถใช้งานได้ มีรอยการขีดเขียน หรือเน้นข้อความ และเอกสารทำสำเนา

หนังสือและสื่อการเรียนรู้ทุกรายการที่นำมาบริจาค ทางหน่วยฯ จะถือเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรม และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการบริจาค

ผู้บริจาคสามารถบริจาคได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. มาด้วยตนเอง
  • ตู้รับบริจาค บริเวณทางเข้า ชั้น 1 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือ มีความประสงค์จะบริจาค โปรดนัดหมายล่วงหน้า โทรศัพท์ 02-800-2680 ต่อ 4231
   คุณปรียาภรณ์ e-mail : preeyaporn.som@mahidol.ac.th ในวันและเวลาทำการ
 2. ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ดังนี้

ชื่อผู้บริจาค...
ที่อยู่...

 

กรุณาส่ง...
หน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
นครปฐม 73170