ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดงาน "มหิดลบุ๊คแฟร์ ณ ศาลายา" ครั้งที่ 23 และพิธีมอบหนังสือและสื่อการศึกษาแก่ห้องสมุดในชุมชน จังหวัดนครปฐม

พิธีมอบรางวัลแฟนพันธุ์แท้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 [ รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ] และการเสวนาเรื่อง กว่าจะมาเป็นแฟนพันธุ์แท้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมเสวนาโดย ผู้ได้รับแฟนพันธุ์แท้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ได้แก่ 1. ผศ.ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   2. นางสาวกุลธิดา แซ่หมี่ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ 3. นายอลงกรณ์ อาชะวะบูล นักศึกษาปริญญาโท สาขาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมบูธร้านค้าภายในงาน "มหิดลบุ๊คแฟร์ ณ ศาลายา" ครั้งที่ 23

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเสวนาวาไรตี้

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 : "อ่านสามก๊ก ครบ 3 จบ คบไม่ได้จริงเหรอ?"  โดย อ.ป๋วย อุ่นใจ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 : "กินบำรุง "ฟัน" กับหมอนัฑ"  โดย อ.ทพ.นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 : “อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์”  โดย รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 : “กินเป็น…มะเร็งขยาด กินฉลาด…มะเร็งไม่มา”  โดย ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 : “Body ฟิต...ชีวิต Firm”  โดย คุณบ๊วย เชษฐวุฒิ วัชรคุณ  ดาราและพิธีกร