หน้าหลัก > ห้องสมุดในมหิดล > ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

อาคารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0-2441-02019 ต่อ 306
โทรสาร : 0-2441-9333   lipr@mahidol.ac.th

แนะนำห้องสมุด

       ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 ในฐานะห้องสมุดศูนย์วิจัยประชากร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมตำรา เพื่อการค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาประชากรศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริการแก่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาของสถาบันฯ และผู้สนใจทั่วไป ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เมื่อศูนย์วิจัยประชากรได้รับการสถาปนา เป็นสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในปี พ.ศ. 2514 และได้โอนมาสังกัดสำนักหอสมุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529

บริการ

bullet picture  Circulation service
bullet picture  Interlibrary loan services
bullet picture  Online searching service
bullet picture  Serials service
bullet picture  Library orientation

ทรัพยากรสารสนเทศ

The Institute for Population and Social Research Library consists of the following materials in different collections :
 
Material type
Collection
Reference books Reference Collection
General textbooks General stack collection
Mahidol University Theses Theses Collection
Journals Journals Collection
Research Reports Research Report Collection


จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ
 
    Material type ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวม  
หนังสืออ้างอิง 1,423 449 1,872  
หนังสือทั่วไป 4,128 6,075 10,203  
วิทยานิพนธ์ 415 697 1,112  
วารสาร 66 46 112  
Research Reports 69 22 91  
( รวบรวมเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2557 )


    ทรัพยากรสารสนเทศรายเดือน : พฤศจิกายน 2557


ปรับปรุง : ธันวาคม, 2557