ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2560

ประกาศ ขยายเวลาเปิดบริการหอสมุดกลางช่วงสอบปลายภาค 20 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2560

ประกาศ หอสมุดกลางขยายเวลาเปิดให้บริการในช่วงสอบปลายภาค ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล SAGE rearchmethods ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธ.ค. 2560

SAGE Research Methods เครื่องมือที่ช่วยในการสร้างงานวิจัย มีเนื้อหาจากหนังสือ วารสาร และหนังสืออ้างอิงต่าง ๆ มี Method Map ที่ช่วยให้ผู้ใช้เห็นถึงความเชื่อมโยงของหัวข้อต่าง ๆ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบโครงการวิจัยได้หลากหลายมากขึ้น มีวิดีโอวีธีการวิจัยมากกว่า 480 เรื่อง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Training for Users” ฐานข้อมูล Micromedex, SpringerNature (Adis) 

แนะนำบริการยืมทรัพยากรประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ / อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างห้องสมุด Interlibrary Loan (ILL)

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมกับห้องสมุดของสถาบันชั้นนำทั่วประเทศ เปิดให้บริการ Interlibrary Loan (ILL) ยืมทรัพยากรประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ / อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างห้องสมุด (มีค่าใช้จ่าย)

1 2