อบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “Training for Users” ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “Training for Users” ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ ในฐานข้อมูล SAGE, ProQuest Dissertations & Theses Global, SpringerNature …อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “Training for Users” ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “Training for Users” ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ ในฐานข้อมูล Wiley Online Library, SpringerNature, ProQuest Dissertations & Theses Global …อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “Training for Users” ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “Training for Users” ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ ในฐานข้อมูล SAGE, Oxford, Wiley Online Library และการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลเบื้องต้น ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น. คุณศิรชีพ ขอนดอก บรรณารักษ์ และ คุณจิรวรรณ นารีเลิศ นักเอกสารสนเทศจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นวิทยากรแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล พร้อมทั้งสาธิตวิธีการเข้าใช้แหล่งสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ และนักเรียนพยาบาล …อ่านต่อ

โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ MU Guide รุ่นที่ 7

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 คุณอังคณา อินทรพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิด “กิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศก์ MU Guide รุ่นที่ 7” จัดโดยฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ณ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล …อ่านต่อ

1 2 3 12