อบรมหลักสูตร “เทคนิคการตัดต่อลำดับภาพสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Professional Non-Linear Editing Techniques)”

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการตัดต่อลำดับภาพสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Professional Non-Linear Editing Techniques)”ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับการตรวจประเมินผลงานในโครงการ MU Energy Awards 2017

เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ รับการตรวจประเมินผลงานและเยี่ยมชมสถานที่จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล นำโดย รศ.ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะ พร้อมทั้งร่วมพูดคุย สอบถาม กับทางคณะทำงานการจัดการพลังงาน หอสมุดและคลังความรู้ฯ…อ่านต่อ

1 5 6 7