ติดต่อผู้จัดงาน

 
 

ข้อมูลการประชุมวิชาการ

คุณอังคณา อินทรพาณิชย์

aungkana.int@mahidol.ac.th

0-2800-2680-9 ต่อ 4216   089-500-5279

คุณจีรนุช ธรณินทร์

chiranuch.dho@mahidol.ac.th

0-2800-2680-9 ต่อ 4235

มล.รติกร วรวุฒิ

ratikorn.var@mahidol.ac.th

0-2800-2680-9 ต่อ 4300

Fax. 0-2441-9580

 

การเงิน

คุณอัจฉราพร อัศเวศน์

ajcharaporn.asa@mahidol.ac.th

0-2800-2680-9 ต่อ 4248

Fax. 0-2441-9580