แนะนำที่พักเดอะโฮสเทล

ซอยราชวิถี 12, ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Tel : 0-2640-4200, 0-2354-8680-1

www.thehostelthai.com


โรงแรมทรูสยาม

ซอยศรีอยุธยา 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Tel : 0-2642-6932-4  Mobile : 086-370-7739, 081-824-7791

http://www.truesiamhotel.com


โรงแรมกรุงไทย

เลขที่ 4 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Tel : 0-2245-3261, 0-2245-0347, 0-22465705

http://www.krungthaihotel.com


U.D. TOWER MANSION

ซอยราชปรารภ 14 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Tel : 0-245-3355, 0-2245-5404, 0-22469301-15  Mobile : 089-0112-016

http://www.thebestmansion.com/udmansion/index.php


Ratchaprarop Tower Mansion

ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

Tel : 0-2246-9321-28

http://www.thebestmansion.com/ratchaprarop/index.php