แผนที่การเดินทาง

การเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า Airport Rail Link
จากสถานีสุวรรณภูมิปลายทางสถานีพญาไท (A8) ใช้เวลา 26 นาที ค่าโดยสาร 45 บาท และเดินเท้าเพื่อใช้ทางเชื่อมต่อมายังสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีพญาไทมาลงสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (1 สถานี) ค่าโดยสาร 15 บาท และลงจากรถไฟฟ้าสามารถเดินเข้าถนนโยธีระยะประมาณ 1.5 กม. หรือ นั่งจักรยานยนต์รับจ้างราคา 10 บาท ถึงคณะทันตแพทยศาสตร์
การเดินทางโดยรถยนต์ด้วยทางด่วน
 • จากทางด่วนสุวรรณภูมิสามารถลงทางด่วนได้หลายด่าน ดังนี้
  • ลงทางด่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลี้ยวซ้ายและวนรอบอนุเสาวรีย์ชัยฯ มุ่งสู่ถนนราชวิถีฝั่ง โรงพยาบาลราชวิถีเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเสนารักษ์ 15 ที่หัวมุมคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ตรงไปถึงสามแยกถนนโยธีให้เลี้ยวซ้ายประมาณ 25 ม. จะถึงประตูทางเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ อยู่ฝั่งซ้ายมือ
  • ลงทางด่วนพระราม 6 เลี้ยวขวามาตามถนนพระราม 6 จนถึงแยกตึกชัย ข้ามตรงไปและ ชิดซ้ายถัดจากองค์การเภสัชกรรมให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนโยธี ตรงไปประมาณ 2 กม. ถึงสามแยกตัดซอยเสนารักษ์ 15 ให้ชะลอตรงไปข้ามแยกประมาณ 25 ม. จะถึงประตูทางเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ อยู่ฝั่งซ้ายมือ
  • ลงทางด่วนอุรุพงษ์ เลี้ยวขวามาตามถนนพระราม 6 ตรงไปข้ามแยกศรีอยุธยา ถึงหน้า รพ. รามาธิบดีให้ชิดขวากลับรถมายังหน้าองค์การเภสัชกรรมเลี้ยวซ้ายเข้าถนนโยธี ตรงไปประมาณ 2 กม. ถึงสามแยกตัดซอยเสนารักษ์ 15 ให้ชะลอตรงไปข้ามแยกประมาณ 25 ม. จะถึงประตูทางเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ อยู่ฝั่งซ้ายมือ
 • มาถนนทางเรียบจากสี่แยกพญาไทมุ่งหน้าอนุเสาวรีย์ชัย ให้ชิดซ้ายพบปั๊มน้ำมัน ปตท.อยู่หัวมุมทางเข้าถนนโยธี สามารถเดินเข้าถนนโยธีระยะประมาณ 1.5 กม. หรือ นั่งจักรยานยนต์รับจ้างราคา 10 บาท ถึงคณะทันตแพทยศาสตร์
 • มาทางเรียบถนนพระราม 6 ให้เข้าซอยถนนโยธี (อยู่ตรงกันข้ามกับ รพ.รามาธิบดี) เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 2 กม. ถึงสามแยกตัดซอยเสนารักษ์ 15 ให้ชะลอตรงไปข้ามแยกประมาณ 25 ม. จะถึงประตูทางเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ อยู่ฝั่งซ้ายมือ

การเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

จากสนามบินดอนเมือง
 • รถแท๊กซี่ มุ่งสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งสู่ถนนราชวิถีฝั่งโรงพยาบาลราชวิถีเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเสนารักษ์ 15 ที่หัวมุมคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ตรงไปถึงสามแยกถนนโยธีให้เลี้ยวซ้ายประมาณ 25 ม. จะถึงประตูทางเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ อยู่ฝั่งซ้ายมือ
 • รถตู้ประจำทาง จอดบริเวณหน้าสนามบินดอนเมืองถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ค่าโดยสาร 30 บาท และเข้าถนนโยธีตามเส้นทางที่ 1
 • รถโดยสารประจำทาง
  • สาย 8, 14 , 28, 522 ลงหน้า รพ.พระมงกุฎฯ ข้ามถนนมายังซอยเสนารักษ์ 15 หรือเดินทะลุเข้าคณะ สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล (คณะทันตแพทยศาสตร์อยู่ด้านหลัง)
  • สาย 8, 92, 97, 538 ลงหน้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดลเดินทะลุมายังคณะทันตแพทยศาสตร์)
  • สาย 44, 67 ลงหน้าองค์การเภสัชกรรม หรือ รพ.รามาธิบดี เข้าซอยถนนโยธี

การเดินทางมาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รถประจำทาง : ป้ายโรงพยาบาลเด็ก

รถประจำทางสาย 34, 522, 12, 77, 509, 515, 18, 97, 108, 28, 542, 14, 8 และ 551 ลงที่ป้ายโรงพยาบาลเด็ก เดินมาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ เลี้ยวซ้าย แล้วเดินตรงไปจะเห็นคณะทันตแพทยศาสตร์

รถประจำทาง : ป้ายโรงพยาบาลรามาธิบดี

รถประจำทางสาย 509, 8, 44, 67 ข้อสังเกต ถ้าลงที่ป้ายองค์การเภสัชฯ ให้สังเกตที่ตั้งศูนย์สุขภาพจิตที่มุมถนนพระราม 6 ตรงนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์บริการถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ ในราคา 10 บาท

รถยนต์

หากขับรถมาทางถนนราชวิถีจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อถึงคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเสนารักษ์ เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งจะเห็นคณะทันตแพทยศาสตร์ มาทางถนนพญาไทจนถึงศูนย์การค้าเซนจูรี่ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนโยธี

รถไฟฟ้า

ลงที่ป้ายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เดินมาที่ถนนโยธี ตรงนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์บริการถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ ในราคา 10 บาท คลิกดูเส้นทางการให้บริการ BTS ตารางการเดินรถไฟฟ้า

รถโดยสารรับ-ส่ง ระหว่างวิทยาเขต (Shuttle Bus) มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางเดินรถสาย ศาลายา - คณะสาธารณสุขศาสตร์

ตารางเวลาเดินรถให้บริการ รถ Shuttle Bus

ข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม http://www.dt.mahidol.ac.th/th/index.php/contact-us