อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน
การประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559
(Mahidol Libraries Annual Conference 2016)
เรื่อง บทบาทของสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมดิจิทัล


  1. ผู้เข้าประชุมวิชาการ คนละ 4,000 บาท
  2. ผู้เข้าประชุมวิชาการและส่งผลงาน Infographic เข้าประกวด คนละ 3,500 บาท
  3. ผู้เข้าประชุมวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล คนละ 2,500 บาท
  4. ผู้เข้าประชุมวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล และส่งผลงาน Infographic เข้าประกวด คนละ 2,000 บาท
  5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด โดยไม่เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้าบัญชีผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6

ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” สาขาศิริราช

ประเภท กระแสรายวัน

การแจ้งโอนค่าลงทะเบียน

ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินแนบเป็นไฟล์ .pdf หรือ .jpg พร้อมข้อมูลที่ต้องการให้ระบุในเสร็จรับเงิน มาที่ คุณอัจฉราพร อัศเวศน์ e-mail : ajcharaporn.asa@mahidol.ac.th หรือ Fax. 0-2441-9580 โทร. 0-2800-2680-9 ต่อ 4248