ติดต่อเรา

 บริการ ผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์กลาง   0-2800-2680-9  ต่อ  เบอร์ภายใน
ถาม-ตอบบริการยืม-คืน กัญจนพร kanchanaporn.tub@mahidol.ac.th 4265
สอบถามการเข้าใช้ Mahidol Journal Access  จิรวรรณ jirawan.nar@mahidol.ac.th 4262
สอบถามการใช้ฐานข้อมูล  อุษณีย์ ausanee.pen@mahidol.ac.th 4221
ปรึกษาการทำวิจัย / แนะนำการสืบค้น / EndNote / ยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด / ขอเอกสาร / EDS  ศิรชีพ siracheep.kho@mahidol.ac.th 4227
ขอ ID/ฝึกอบรมโปรแกรม Turnitin  รติกร ratikorn.var@mahidol.ac.th 4300
ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ Turnitin  ปัทมา pattama.pam@mahidol.ac.th 4301
ขอยืมหนังสือที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  รัชนี ratchanee.kit@mahidol.ac.th 4220
แนะนำ/สั่งซื้อหนังสือ  ทรายแก้ว saikaew.dua@mahidol.ac.th 4231
บริจาคหนังสือ ปรียาภรณ์ preeyaporn.som@mahidol.ac.th 4231
ปัญหาการใช้เว็บไซต์  รักชนก rakchanok.lia@mahidol.ac.th 4224
บริการ e-Lecture  ธนภัทร thanapat.lee@mahidol.ac.th 4228
หน่วยพัสดุ  กิ่งเพชร kingpetch.plu@mahidol.ac.th 4237
งานบริหารและธุรการ จีรนุช chiranuch.dho@mahidol.ac.th 4235
งานทรัพยากรบุคคล  ชยานันท์ chayanunt.nun@mahidol.ac.th 4255
การเงิน / รับเช็ค อัจฉราพร ajcharaporn.asa@mahidol.ac.th 4213
ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.รุจเรขา directli@mahidol.ac.th 4215

 

 แผนที่การเดินทางหอสมุดและคลังความรู้ฯ

ข้อมูล : 19 ก.พ. 2561









สถิติการเข้าชม : 1,066