หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน AAA Science
ปี

เดือน/ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค 59 1,405 1,058 - -
พ.ย. 59 1,643 1,170 - -
ธ.ค. 59 1,188 1,175 - -
ม.ค. 60 1,167 - - -
ก.พ. 60 883 - - -
มี.ค. 60 1,306 - - -
เม.ย. 60 385 - - -
พ.ค. 60 - - - -
มิ.ย. 60 - - - -
ก.ค. 60 - - - -
ส.ค. 60 - - - -
ก.ย. 60 - - - -
ต.ค. 60 - - - -
พ.ย. 60 - - - -
ธ.ค. 60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 7,977 3,403 - -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 3,741 - - -

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 22, 2560