หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน ABI/INFORM Complete (ProQuest)
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค. 59 8,871 - 6,492 -
พ.ย. 59 5,254 - 4,215 -
ธ.ค. 59 3,968 - 1,841 -
ม.ค. 60 5,128 - 1,954 -
ก.พ. 60 9,071 - 6,756 -
มี.ค. 60 11,018 - 7,839 -
เม.ย. 60 5,851 - 6,054 -
พ.ค. 60 - - - -
มิ.ย. 60 - - - -
ก.ค. 60 - - - -
ส.ค. 60 - - - -
ก.ย. 60 - - - -
ต.ค. 60 - - - -
พ.ย. 60 - - - -
ธ.ค. 60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 49,161 - 35,151 -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 31,068 - 22,603 -

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 22, 2560