หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน ASME (The American Society of Mechanical Engineers)
ปี

เดือน/ ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค 59 75 - - -
พ.ย. 59 108 - 2 -
ธ.ค. 59 55 - 9 -
ม.ค. 60 78 - - -
ก.พ. 60 7 - - -
มี.ค. 60 7 - - -
เม.ย. 60 2 - - -
พ.ค. 60 - - - -
มิ.ย. 60 - - - -
ก.ค. 60 - - - -
ส.ค. 60 - - - -
ก.ย. 60 - - - -
ต.ค. 60 - - - -
พ.ย. 60 - - - -
ธ.ค. 60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 332 - 11 -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 94 - - -

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : เมษายน 3, 2560