หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน Business Source Complete (EBSCOhost)
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค 59 624 453 248 4,203
พ.ย. 58 988 999 268 4,189
ธ.ค. 59 520 450 153 2,479
ม.ค. 60 620 668 7,240 3,252
ก.พ. 60 1,136 1,284 8,060 2,813
มี.ค. 60 1,061 844 7,997 3,167
เม.ย. 60 710 540 5,458 2,289
พ.ค. 60 - - - -
มิ.ย. 60 - - - -
ก.ค. 60 - - - -
ส.ค. 60 - - - -
ก.ย. 60 - - - -
ต.ค. 60 - - - -
พ.ย. 60 - - - -
ธ.ค. 60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 5,659 5,238 29,424 22,392
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 3,527 3,336 28,755 11,521

ข้อมูล : นางสาววราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวจิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 22, 2560