หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน Clinicalkey
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค. - 59 9,976 - - -
พ.ย. - 59 4,642 - - -
ธ.ค. - 59 4,842 - - -
ม.ค. -60 6,324 - - -
ก.พ. - 60 6,457 - - -
มี.ค - 60 5,827 - - -
เม.ย. -60 4,237 - - -
พ.ค. - 60 - - - -
มิ.ย. - 60 - - - -
ก.ค. - 60 - - - -
ส.ค. - 60 - - - -
ก.ย. - 60 - - - -
ต.ค. - 60 - - - -
พ.ย. - 60 - - - -
ธ.ค. - 60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 - - - -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 - - - -

ข้อมูล : นางสาววราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวจิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 22, 2560