หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน Emerald Insignt
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค.-59 2,556 154 7,663 -
พ.ย. -59 2,148 105 980 -
ธ.ค. -59 1,655 29 646 -
ม.ค. -60 2,351 77 928 -
ก.พ. -60 1,978 83 895 -
มี.ค.-60 2,809 66 958 -
เม.ย. -60 2,285 97 947 -
พ.ค.- 60 - - - -
มิ.ย.- 60 - - - -
ก.ค.- 60 - - - -
ส.ค.- 60 - - - -
ก.ย.- 60 - - - -
ต.ค.- 60 - - - -
พ.ย.- 60 - - - -
ธ.ค.- 60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 - - - -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 - - - -

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 22, 2560