หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน Gale Virtual Reference Library (eBooks)
ปี

ปี 2560 ฉบับเต็ม การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค. -59 - - -
พ.ย.-59 - - -
ธ.ค.-59 - - -
ม.ค.-60 - - -
ก.พ.-60 - - -
มี.ค.-60 - - -
เม.ย.-60 - - -
พ.ค. -60 - - -
มิ.ย.-60 - - -
ก.ค.-60 - - -
ส.ค.-60 - - -
ก.ย.-60 - - -
ต.ค. -60 - - -
พ.ย. -60 - - -
ธ.ค.-60 - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 - - -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 - - -

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 22, 2560