หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน Hospitality & Tourism Complete (EBSCOhost)
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค. -59 86 99 240 4,028
พ.ย. -59 83 131 255 3,952
ธ.ค. -59 96 104 150 2,391
ม.ค. -60 140 260 6,897 3,102
ก.พ. -60 78 102 6,899 2,406
มี.ค. -60 219 199 7,493 2,901
เม.ย. -60 73 100 5,359 2,241
พ.ค. -60 131 307 6,478 2,751
มิ.ย. - 60 - - - -
ก.ค. - 60 - - - -
ส.ค. 60 - - - -
ก.ย. 60 - - - -
ต.ค. 60 - - - -
พ.ย. 60 - - - -
ธ.ค. 60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 906 1,302 33,771 23,772
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 641 968 33,126 13,401

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 22, 2560