หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน IEEE/IET Electronic Library (IEL)
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค. -59 8,018 - 30,320 -
พ.ย. -59 6,032 - 29,531 -
ธ.ค. -59 3,167 - 17,756 -
ม.ค. -60 5,052 - 27,938 -
ก.พ. -60 4,252 - 21,768 -
มี.ค. -60 3,860 - 23,675 -
เม.ย.-60 3,544 - 20,458 -
พ.ค. -60 - - - -
มิ.ย. -60 - - - -
ก.ค. -60 - - - -
ส.ค. -60 - - - -
ก.ย. -60 - - - -
ต.ค. 60 - - - -
พ.ย. -60 - - - -
ธ.ค. -60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 33,925 - 171,446 -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 16,708 - 93,839 -

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 12, 2560