หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน LWW Total Complete Collection (Journals@Ovid)
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค. -59 14,554 - 6,303 -
พ.ย. -59 13,725 - 6,061 -
ธ.ค. -59 13,210 - 4,370 -
ม.ค. -60 15,272 - 573 -
ก.พ. -60 14,379 - 668 -
มี.ค. -60 16,778 - 479 -
เม.ย. -60 9,165 - - -
พ.ค. - 60 - - - -
มิ.ย. - 60 - - - -
ก.ค. - 60 - - - -
ส.ค. - 60 - - - -
ก.ย. - 60 - - - -
ต.ค. - 60 - - - -
พ.ย. - 60 - - - -
ธ.ค. - 60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 - - - -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 - - - -

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 22, 2560