หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน MathSciNet
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ต. -59 - - 1,500 784
พ.ย. -59 - - 1,854 976
ธ.ค. -59 - - 1,160 628
ม.ค. -60 - - 1,626 -
ก.พ. -60 - - 1,658 -
มี.ค. -60 - - 332 -
เม.ย. -60 - - 1,154 -
พ.ค. -60 - - - -
มิ.ย.- 60 - - - -
ก.ค.- 60 - - - -
ส.ค.- 60 - - - -
ก.ย.- 60 - - - -
ต.ค.- 60 - - - -
พ.ย.- 60 - - - -
ธ.ค.- 60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 - - 9,284 2,388
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 - - - 4,770

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 22, 2560