หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ปี
ฐาน MICROMEDEX Collection

เดือน ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค. 58 5086 - - -
พ.ย. 58 8,938 - - -
ธ.ค. 58 6,596 - - -
ม.ค. 59 4,598 -    
ก.พ. 59 4,410 -    
มี.ค. 59 4,535 -    
เม.ย. 59 3,326 - - -
พ.ค. 59 - - - -
มิ.ย. 59 - - - -
ก.ค. 59 - - - -
ส.ค. 59 - - - -
ก.ย. 59 - - - -
ต.ค. 59 - - - -
พ.ย. 59 - - - -
ธ.ค. 59 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2559 37,489 - - -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2559 16,869 - - -

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : กรกฎาคม 14, 2559