หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน The Royal Society of Chemistry (RSC)
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค. -59 4,430 2,874 - -
พ.ย. -59 4,308 2,003 - -
ธ.ค. -59 2,866 1,550 - -
ม.ค. -60 3,741 2,101 - -
ก.พ. -60 2,273 1,785 - -
มี.ค. -60 4,505 2,215 - -
เม.ย. -60 3,634 - - -
พ.ค. -60 558 - - -
มิ.ย. -60 - - - -
ก.ค. -60 - - - -
ส.ค. -60 - - - -
ก.ย. -60 - - - -
ต.ค. -60 - - - -
พ.ย. -60 - - - -
ธ.ค. -60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 26,315 12,528 - -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 14,711 6,101 - -

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 22, 2560