หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน SAGE Journals Online
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค.-59 6,500 7,568 - -
พ.ย.-59 - - - -
ธ.ค. -59 961 501 - -
ม.ค. - 60 4,393 - - -
ก.พ.-60 5,250 - - -
มี.ค.-60 5,334 - - -
เม.ย.-60 409 - - -
พ.ค.-60 - - - -
มิ.ย.-60 - - - -
ก.ค.-60 - - - -
ส.ค.-60 - - - -
ก.ย.-60 - - - -
ต.ค.-60 - - - -
พ.ย.-60 - - - -
ธ.ค. -60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 22,847 8,069 - -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 15,386 - - -

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : มิถุนายน 22, 2560