หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน Springer Images
ปีฉบับเต็ม บทคัดย่อการสืบค้นSession
ตุลาคม 2556--57326
พฤศจิกายน 2556--44383
ธันวาคม 2556--42-
มกราคม 2557--68-
กุมภาพันธ์ 2557--123-
มีนาคม 2557--56-
เมษายน 2557--52-
พฤษภาคม 2557--112-
มิถุนายน 2557--58-
กรกฎาคม 2557--68-
สิงหาคม 2557----
กันยายน 2557----
ตุลาคม 2557----
พฤศจิกายน 2557----
ธันวาคม 2557----
รวม--680709
ปรับปรุง : พฤศจิกายน 14, 2557