หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน Thieme eJournals Complete Collection
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค. 59 1,640 - 223 -
พ.ย. 59 1,007 - - -
ธ.ค. 59 1,293 - - -
ม.ค. - 60 1,330 - - -
ก.พ. - 60 1,418 - - -
มี.ค. - 60 1,392 - - -
เม.ย. - 60 1,440 - - -
พ.ค. - 60 1,267 - - -
มิ.ย. - 60 - - - -
ก.ค. - 60 - - - -
ส.ค. - 60 - - - -
ก.ย. - 60 - - - -
ต.ค. - 60 - - - -
พ.ย. - 60 - - - -
ธ.ค. - 60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 10,787 - 223 -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 6,847 - - -

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : พฤษภาคม , 2560