หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน Wiley : eJournals
ปี

เดือน / ปี 2560 ฉบับเต็ม บทคัดย่อ การสืบค้น เซสชั่น
ต.ค. 59 30,021 9,000 - -
พ.ย. 59 27,486 7,888 - -
ธ.ค. 59 23,687 6,401 - -
ม.ค. 60 31,392 7,334 - -
ก.พ. 60 27,20 8,76 - -
มี.ค. 60 30,735- 8,060 - -
เม.ย. 60 - - - -
พ.ค. 60 - - - -
มิ.ย. 60 - - - -
ก.ค. 60 - - - -
ส.ค. 60 - - - -
ก.ย. 60 - - - -
ต.ค. 60 - - - -
พ.ย. 60 - - - -
ธ.ค. 60 - - - -
สถิติรวมปีงบประมาณ 2560 170,524 47,447 - -
สถิติรวมปีปฏิทิน 2560 89,330 24,158 - -

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์, งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
เว็บมาสเตอร์ : จิรวรรณ นารีเลิศ
ปรับปรุง : เมษายน 3, 2560