หน้าหลัก > เกี่ยวกับหอสมุดฯ > สถิติ > สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สถิติจำนวนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐาน World Scientific Journals Collection
ปีฉบับเต็ม บทคัดย่อการสืบค้นSession
ตุลาคม 255669---
พฤศจิกายน 255699---
ธันวาคม 255658---
มกราคม 255773---
กุมภาพันธ์ 255756---
มีนาคม 255739---
เมษายน 255737---
พฤษภาคม 255741---
มิถุนายน 255727---
กรกฎาคม 255718---
สิงหาคม 2557102---
กันยายน 2557117---
ตุลาคม 2557115---
พฤศจิกายน 255771---
ธันวาคม 255773---
รวม995---


ปรับปรุง : กุมภาพันธ์ 5 , 2558