home > e-resources > Trial Databases

Trial Databases

PressReader
expired : 14 July 2017
PressReader
เป็นฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์และแม๊กกาซีนกว่า 6,000 ปกจาก 100 ประเทศทั่วโลก ในกว่า 60 ภาษา อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เสมือนต้นฉบับ สามารถใช้งานจากมือถือ แท๊บเล็ต และโน๊ตบุ๊คส่วนตัว PressReader ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานของห้องสมุดและสถาบันการศึกษา มีคำแปล บุ๊คมาร์ค เสียงอ่าน และสามารถแบ่งปันกันทางสังคมออนไลน์ ข้อมูลเป็นฉบับปัจจุบันพร้อมฉบับย้อนหลัง มี keyword search สามารถดาวน์โหลดหนังสือเล่มที่ชอบ ไว้ในอุปกรณ์-เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวจำนวนกี่เล่มก็ได้ และเก็บไว้อ่านได้นานเท่าที่ต้องการ

PressReader provides library patrons unlimited, effortless access to over 6,000 newspapers and magazines from 100 countries, in 60+ languages, all on their own smartphones, tablets and laptops. PressReader offers advance features, including instant translation, bookmarking, social sharing, current and back issues, and keyword search. Patrons can even download as many publications as they like for later reading, and keep on their personal devices for as long as they wish.

Access Instructions (In Eng)


Academic Online
expired : 30 September 2017
Academic OneFile
ประกอบด้วยวารสารมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 ชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย

More than 17,000 journals and more than 8,000 full-time journals in the fields of social sciences, technology, medicine, engineering, the arts.

Entrepreneurial Studies Source
expired : 31 December 2017
Entrepreneurial Studies Source
ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source ฐานข้อมูลสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด เป็นเครื่องมือสำหรับนักศึกษา และนักวิจัยทางธุรกิจ

Entrepreneurial Studies Source is a tool for business students and researchers, providing insight into topics relevant to entrepreneurship and small businesses.

Sceince Reference Center
expired : 31 December 2017
Science Reference Center
ฐานข้อมูล Science Reference Center ฐานข้อมูลสารานุกรมด้านวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง

Science Reference Center is a full-text database that covers earth science, life science, technology, health and other popular topics.

Britannica ACADEMIC
expired : 30 June 2017
Britannica Online Academic
Britannica เป็นฐานข้อมูลด้านการค้นคว้าวิจัย โดยเฉพาะ Britannica Online Academic ฐานข้อมูลสารนุกรมออนไลน์ เพื่อใช้งานด้านวิชาการและสามารถทำงานค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิผล

Academic Guided Tour
About Britannica Academic


Access English
expired : 31 December 2017
โปรแกรมฝึกภาษา Access English
Access English เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำใช้ไปเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้
Access English is an interactive platform for English language learning. The platform is designed for self-study and provides 600 hours of interactive English learning using the CONNECTED General English course. Access English features Social Learning tools which allow students to learn through peer review. Grades are stored to show students their progress.

Tutorials : Create Account (In Thai)
What is Access English?
About Access English


EEWOWW
expired : 31 December 2017
EEWOWW
โปรแกรม EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool) แบบมืออาชีพ การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Manuscript formatting) จนถึงขั้นการตรวจสอบการคัดลอก (Originality checking)

EEWOWW is an online service that streamlines the research process. It provides an integrated platform to organize ideas, manage information, format manuscripts, ensure originality and maximize visibility. It is the cradle nursing your ideas into reality.

EEWOWWNew User
1. User Registration for EEWOWW
2. Tutorials (Eng)

หมายเหตุ
ลงทะเบียนสมัครขอ User Name และ Password จะต้องใช้ email ของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น


webmaster : Jirawan Nareelerd
updated : May 17, 2017