ชยานันท์ นันทพัฒน์ปรีชา

ชยานันท์  นันทพัฒน์ปรีชา  (นางสาว)

Ms.Chayanunt  Nuntaphatpreecha

นักทรัพยากรบุคคล
หน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล  งานบริหารและธุรการ
  chayanunt.nun@mahidol.ac.th
  0-2800-2680-9 ต่อ 4255

สถิติการเข้าชม : 0