หนังสือเล่มโปรด My Favorite Bookอาทิตยา ทรัพย์สิน
นักเอกสารสนเทศ

 
ทักษะสำคัญกว่าความรู้   แต่งโดย ทันตแพทย์สม สุจิรา

ในหนังสือเล่มนี้บอกเล่าถึงแนวคิดเกี่ยวกับ ความรู้และทักษะ คือ ความรู้ เป็นศาสตร์ ที่สามารถพัฒนาได้ตลอดเวลา แต่ทักษะเป็นศิลป์ ซึ่งเป็นการนำความรู้ที่มีแสดงออกมาหรือแสดงออกถึงความชำนาญในเรื่องนั้นๆ ตัวอย่างเช่นการทำอาหาร ความรู้คือรู้ว่าอาหารประเภทนั้นต้องใส่อะไร วิธีทำอย่างไร แต่ทักษะคือการทำอาหารแล้วอร่อย บางคนมีความรู้ไม่เยอะแต่มีความชำนาญในเรื่องการทำนาเขาก็สามารถสร้างรายได้จากการทำนาของเขา คนที่มีทักษะจะสามารถดึงความรู้ออกมาใช้ได้คุ้มค่าที่สุด

โดยปกติสมองของเราสามารถดึงความรู้มาใช้ได้แค่ 30% แต่เราสามารถดึงทักษะมาใช้ได้ถึง 100% (ความรู้เป็นเรื่องของสมองซีกซ้าย ทักษะเกิดจากการทำงานของสมองซีกขวา) ดังนั้นทักษะไม่ใช่สิ่งที่เราจะสอนกันได้ แต่มันจะเกิดจากการฝึกฝนจนชำนาญหรือเกิดเป็นความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทักษะ เมื่อเรามีความชำนาญ ก็จะมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ มีเทคนิคในการพูด มองปัญหาได้หลายมุมมองและหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตของเรา ขอให้ทุกคนสนุกกับการอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะ