หนังสือเล่มโปรด My Favorite Book"ยิ่งเราอ่านมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งรู้เยอะมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งเราเรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีสถานที่ที่เราจะไปมากขึ้นเท่านั้น"
ดร.ซูสส์ นักสร้างสรรค์หนังสือเด็ก จากหนังสือ I Can Read With My Eyes Shut!

มาเรียนรู้และจุดประกายจินตนาการไปกับพวกเราชาว MU Libraries-We MAHIDOL ในโครงการ "หนังสือเล่มโปรด
(My Favorite Book) ปี 2"
มาร่วมแชร์ความรู้สึกและแบ่งปันหนังสือเล่มโปรดของคุณ ได้ที่ https://goo.gl/7SFjHb

ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
FUTURE : ปัญญาอนาคต
ผู้เขียน ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

สิขริน สุวรรณนที
สูญสิ้นความเป็นคน
ผู้แต่ง ดะไซ โอซามุ

ทรายแก้ว ดวงมณี
ภูฏาน : ความสุข พุทธศาสนา และลามะน้อยผู้กลับชาติมาเกิด
มนทิรา จูฑะพุทธิ เรื่องและภาพ

นงเยาว์ บุญเจริญ
"ขบวนรถไฟสายน้ำตก"
ผู้แต่ง โมด บางปะกง

ปิยธิดา เทพวงค์
คู่มือการประเมินสำนักงานสีเขียว = Green Office
ผู้เขียน สยาม อรุณศรีมรกต
 

นิภา วัฒนมงคล
ศานตาราม
โดย เกรกอรี่ เดวิด โรเบิร์ตส์

ศศินาฎ ศรีคง
บันทึกของลูกช้าง
ผู้แต่ง กัญจนา ศิลปอาชา

สุรัสวดี ดิษฐสกุล
อาหารสมุนไพร ในทัศนะจีน-ตะวันตก
โดย วิทิต วัณนาวิบูล

พรรณทิพา โรจนกร
ผักสวนครัวเงินล้าน
โดย สุชาทิพย์ ทิพย์บำรุง

ศุภารนันท์ กาญจนวาหะ
สิ่งมีชีวิตในโรงแรม
โดย วิชัย

บังอร กุณาละสิริ
ชีวจิต  
 

ธนพร เฟื่องขจร
Creativity ฉลาดคิด ฉลาดสร้างสรรค์
โดย เรวัฒน์ ชำนาญ

เกล้านพรัตน์ เจริญดี
สร้างอาชีพ  

โสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี
จิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของความสำเร็จ
โดย นภดล ร่มโพธิ์

พรจิตต์ หมีงาม
นพลักษณ์ : แผนที่เข้าถึงคน เข้าถึงตน
เขียนโดย : คาร์เรน เวบบ์ จากหนังสือ : Principles Of Enneagram

วนิดา จิระเดชากร
โรงพยาบาลธรรมชาติ
โดย ศ.นพ. วิโรจน์ ไววานิชกิจ

ษิญาดา อ่อนรำพรรณ
ซีเคร็ต : Secret