หนังสือเล่มโปรด My Favorite Book"ยิ่งเราอ่านมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งรู้เยอะมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งเราเรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีสถานที่ที่เราจะไปมากขึ้นเท่านั้น"
ดร.ซูสส์ นักสร้างสรรค์หนังสือเด็ก จากหนังสือ I Can Read With My Eyes Shut!

มาเรียนรู้และจุดประกายจินตนาการไปกับพวกเราชาว MU Libraries-We MAHIDOL ในโครงการ "หนังสือเล่มโปรด
(My Favorite Book) ปี 2"
มาร่วมแชร์ความรู้สึกและแบ่งปันหนังสือเล่มโปรดของคุณ ได้ที่ https://goo.gl/7SFjHb

สุจรรยา จินดาวงศ์
กล่องไปรษณีย์สีแดง-ไข่ย้อย ดากานดา
โดย อภิชาติ เพชรลีลา

ปรียาภรณ์ สมบัติแสงอุไร
หนู (หนอน) หนังสือ
โดย ดิ๊ค คิง-สมิธ
 

จิรวรรณ นารีเลิศ
จิตจักรพรรดิ ตอน...มาเฟียพลังจิต
โดย ดังตฤณ

วรรณนิภา เกื้อศักดิ์
อยู่วังสระปทุม
ผู้แต่ง สุมาลี

ชูเกียรติ จารุธนกิจพานิช
สงครามอารมาเกดโดน
โดย ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์

ณรงค์ศักดิ์ พัฒนชู
กินเป็น ลืมป่วย : คู่มือเพื่อสุขภาพดี ราศีแจ่มใส
โดย สุทธิวัสส์ คำภา

รุ่งนภา แสงระวี
ไม่เอาน่ะ อย่าคิดมาก
เรื่องและภาพโดย คิดมาก

รสสุคนธ์ คณนาวุฒิ
Health Today
 

วรัทยา ศรีบัวทอง
ราชบัลลังก์พม่า วาระสุดท้ายแห่งระบบกษัตริย์
โดย เสฐียร พันธรังษี

วราภรณ์ ชิโนเรศโยธิน
๑๐๐ ทำมะ วาทะทำดี
โดย พระมหาวีรพล วีรญาโณ

วัฒนา นามเมือง
คำหมอสอน : รู้จักกินล้างพิษ อายุยืนกว่า
โดย เอมอร ตรีภิญโญยศ

ศศิธร วงศ์โพธิสาร
คิดเปลี่ยนคุณ
โดย ดร.อเล็กซานเดอร์ เพาฟเลอร์

นัทธมน ขุนพรหม
พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย
บรรณาธิการ โชติกานต์ เที่ยงธรรม

จิตาภา สัจจโสภณ
เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว เล่ม 1-4
โดย ดังตฤณ

จีรนุช ธรณินทร์
ขวัญสงฆ์
โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง

เจนจิรา โกมารกุล ณ นคร
หนังสือชุดบ้านเล็ก The Little House Books
โดย ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์
แปลโดย สุคนธรส

ประมุข หนูเทพย์
บ้านและสวน
 
 
 

ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
คู่กันนิรันดร Eng & Chang Bunker
เขียนโดย อริยา จินตพานิชการ

สาวิตรี บุญปาลิต
สุดยอดคำคม ข้อคิดโดนใจ
(Best Quotes for Life)

โดย อลิชา โรเบิร์ตส์

ณิชมน อุปคุต
อาหารต้านวัย ต้านโรค
โดย ศัลยา คงสมบูรณ์เวช

ชยานันท์ นันทพัฒน์ปรีชา
รู้ทัน หมอสูติ
โดย นพ.วิชัย ชวาลไพบูลย์
 
 

ณโสฬส พันธ์วิริยะนนท์
ชาร์ล็อตต์ แมงมุมเพื่อนรัก
Charlotte's web

เรื่องโดย อี. บี. ไวท์ แปลโดย คณา คชา

ณัชชา สุวรรณละออง
6 ท่า พิชิตทุกโรค
โดย เบญจามณี คำเมือง (ครูมด)

ปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา
โลกของโซฟี
โดย โยสไตน์ กอร์เดอร์; สายพิณ ศุพุทธมงคล, แปล

นวลปรางค์ ศรัทธาบุญ
คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก – The Magic of Thinking Big
โดย David J. Schwartz

วนิดา จันทร์ศรี
อาหารพลังสด : เพิ่มพลังชีวิต เสริมพลังต้านโรค = Raw cuisine
โดย นิดดา หงษ์วิวัฒน์

โชติกา วีระพงษ์
เลิศล้ำคำพ่อ..ก่อสุขและสำเร็จ
โดย อ้อม ประนอม

ปัทมา พีรากรเดช
ธรรมะจากพระเจ้าแผ่นดิน
 
 

วทัญญู พนังนุวงศ์
หยุดโลกร้อน ด้วยชีวิตพอเพียง
โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วราภรณ์ เอนอ่อน
คิดแบบเอดิสันและผองเพื่อน
โดย ขจัดภัย

สุวราภรณ์ มณีศรีขำ
เปลี่ยนมุมคิดชีวิตเปลี่ยน
โดย สมิต อาชวนิจกุล

อัจฉราพร อัศเวศน์
ข้าราชการยุคใหม่หัวใจสีขาว
โดย ขจัดภัย บุรุษพัฒน์

สุทธิณี ฝุ่นครบุรี
เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว
โดย อาจารย์สันติ

กัญจนพร ทับทิมเทศ
Money coach เพื่อนรัก พารวย
โดย โบโด เชฟเฟอร์

อภิชยาภา คูพะเนียด
เรื่องเล่าดี ๆ บำรุงจิตใจ : Vitamin story
เขียนโดย พาก ซอง ชอล แปลโดย อันตน

ทวี มานะธำรง
งดมื้อเย็น ความหิวบำบัดโรค
แปลโดย ขวัญ แซ่อึ้ง