หนังสือเล่มโปรด My Favorite Bookกิ่งเพชร ปลื้มเงิน
นักวิชาการพัสดุ

 
แค่ใข้คำให้เป็น พูดไม่ต้องเก่ง ก็พลิกสถานการณ์ได้ โดย ซาซากิ เคอิจิ

“แค่ใข้คำให้เป็น พูดไม่ต้องเก่ง ก็พลิกสถานการณ์ได้” เพราะคนที่พูดเก่งกว่า ใช้ว่าจะได้เปรียบเสมอไป จริงหรือนี่!!! เป็นหนังสื่อที่สอนการใช้คำ จากนักคิดคำโฆษณามือหนึ่งของญี่ปุ่น ซาซากิ เคอิจิ ที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่งเนื้อหาเน้นการสื่อสารจากคำพูด และเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริง รวมถึงเคล็ดลับการใช้คำของผู้เขียน

บ่อยครั้งที่เราต้องประสบปัญหา เรื่องการใช้คำ การสื่อสารที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นรับรู้ได้ เพราะทุกวันเราต้องติดต่อสื่อสารกับบุคคลหลายประเภท จะพูดอย่างไรให้เพื่อนช่วยงานเราอย่างเต็มใจ จะพูดอย่างไรให้คนฟังประทับใจ จะพูดอย่างไรที่ไม่ทำให้ถูกปฏิเสธ จะพูดอย่างไรให้ขายของได้ ทุกคำพูดเหล่านั้นล้วนต้องอาศัยเทคนิค และการฝึกฝน จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือ ต้องการถ่ายทอดเทคนิคการใช้คำอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้งานได้จริง

ข้าพเจ้าหวังว่า หลังจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบลง คงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อย ได้รู้จักคำ การใช้คำ การใช้คำใดจะเหมาะกับสถานการณ์ใด แต่ต้องฝึกฝนและอ่านทบทวนหลาย ๆ รอบ จนเกิดความชำนาญ