หนังสือเล่มโปรด My Favorite Bookปัญจวัลย์ ชาวดง
นักจดหมายเหตุ

 
“กรุงเทพฯ ยามราตรี”   โดย วีระยุทธ ปีสาลี

“กรุงเทพฯ ยามราตรี”

“แหล่งรมณีย์และเภทภัยของคนกรุง สมัยรัชกาลที่ 5 – สงครามโลกครั้งที่ 2”

หนังสือเล่มนี้ปรับปรุงและดัดแปลงเนื้อหาบางส่วนในวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต เรื่อง “ชีวิตยามค่ำคืนในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2427-2488” (Life after Dark in Bangkok, 1884-1945) ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 เขียนโดย วีระยุทธ ปีสาลี กระทั่งกองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ สำนักพิมพ์มติชน นำมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

เมื่อกล่าวถึง “กรุงเทพฯ” นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในช่วงเวลากลางวัน ยามค่ำคืนในกรุงเทพฯ ยังจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีเสน่ห์ไม่แพ้กัน หากมองย้อนกลับไปในอดีต กรุงเทพฯ ยามค่ำคืนมีความแตกต่างกับปัจจุบันมากน้อยอย่างไร และผู้คนในอดีตของกรุงเทพฯ ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างในยามค่ำคืน ??? หากคุณอยากรู้ แนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้ และถ้าต้องการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมของกรุงเทพฯ ในอดีต “กรุงเทพฯ ยามราตรี” สามารถตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจน

“กรุงเทพฯ ยามราตรี” อธิบายวิถีชีวิตยามค่ำคืนของคนกรุงเทพฯ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 กระทั่งช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ ที่กลายสภาพเป็นเมืองกลางคืน เริ่มมีการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มต่าง ๆ ในเมืองที่ออกมาทำกิจกรรมยามค่ำคืนนอกบ้านมากขึ้น เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ไฟฟ้า ถนนหนทาง ยวดยานพาหนะ ร้านรวง และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานบันเทิงเริงรมย์แบบสมัยใหม่ อันได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก นับเป็นการอธิบายประวัติศาสตร์สังคมของกรุงเทพฯ ในช่วงเวลากลางคืนเป็นอย่างดี ทั้งยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของคนกรุงเทพฯ ในอดีตอีกด้วย