หนังสือเล่มโปรด My Favorite Bookเพชรดา ฐิติยาภรณ์
หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

 
เทพเจ้าแห่งการบริหาร (Gods of Management)   เขียนโดย Charles Handy แปลโดย สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล

“เทพเจ้าแห่งการบริหาร” หรือ “Gods of Management” เป็นหนังสือน่าอ่านอีกเล่มสำหรับนักอ่านทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้บริหารที่กำลังมองหาวิธีการทำงานที่เข้ากับองค์กร หรือหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาในที่ทำงานให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับสภาวะทางสังคมที่เต็มไปด้วยความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลง

เทพเจ้าแห่งการบริหาร เป็นผลงานการเขียนของนักเศรษฐศาสตร์ และผู้บริหารระดับสูงชาว Irish ชื่อ Charles Handy นำเสนอเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับเทพเจ้า 4 องค์ เปรียบเทียบกับรูปแบบการบริหารที่พบในองค์กร ได้แก่

เทพเจ้าทั้ง 4 แบบนี้ เราพบได้ทั่วไปในทุกองค์กร ซึ่งแต่ละรูปแบบก็มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของพนักงานทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากวัฒนธรรมไม่ไปด้วยกัน คนทำงานก็จะไม่มีความสุข หรือรู้สึกว่างานนั้นไม่ตอบโจทย์ของชีวิต ตรงกันข้าม หากผู้บริหารสามารถสื่อสาร ปรับประยุกต์รูปแบบต่างๆ ให้เข้ากับองค์กรได้ หรือใช้ความสามารถในการเลือกใช้วิธีการของแต่ละเทพเจ้าในสถานการณ์ต่างๆ องค์กรก็จะมีความยืดหยุ่น และเกิดการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ถือเป็นการใช้ศักยภาพของมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ในการกำหนดทิศทางขององค์กร

หนังสือ “เทพเจ้าแห่งการบริหาร” เล่มนี้ นับเป็นหนังสือที่อ่านแล้วเพลิน ผู้เขียนได้แทรกแนวคิด ประกอบกับตัวอย่างในสถานการณ์จริงของแต่ละองค์กรให้เราได้นึกภาพตาม เมื่ออ่านจนจบเล่ม ท่านอาจจะได้พบคำตอบในการใช้ชีวิตที่ตามหา เป็นหนังสือเล่มโปรดที่ขอแนะนำให้อ่านกันนะคะ